10 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, o godz 10:00 odbyły się obchody 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża połączone z Konferencją z Opiekunami Szkolnych Kół PCK.

Na początku odtworzono hymn Polskiego Czerwonego Krzyża i przedstawiono historię PCK.
Wicestarosta Jędrzejowski Maria Barańska uczestnicząc w obchodach odebrała Medal 100-lecia PCK dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, „w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża”. Medale otrzymali również:
– Urząd Miejski w Jędrzejowie, odznaczenie odebrał Burmistrz Miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek,
– Dr Jan Wroński,
– Franciszka Szewczyk,
– Elżbieta Cichoń,
– Włodzimierz Bugajski,
– Władysław Zimny.

Wśród odznaczeń i podziękowań wręczono też Odznakę HDK Zasłużony dla Zdrowia Narodu dla Krzysztofa Szczerby, a także wyróżnienia za wieloletnią pomoc w działalności Oddziału Rejonowego PCK w Jędrzejowie dla Dariusza Butenko i Beaty Wojtachnio. Podziękowania trafiły również do Opiekunów Szkolnych Kół PCK.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przekazało na ręce Wicestarosty Marii Barańskiej  podziękowania dla Starosty Jędrzejowskiego Pawła Faryny za „propagowanie szczytnej idei Honorowego Dawstwa Krwi na terenie powiatu jędrzejowskiego”.

Przypomnijmy, że 9 września w Starostwie Powiatowym krew oddało 31 osób i zebrano 14 lirów krwi, co jest dużym sukcesem w skali roku.

Na zakończenie pierwszej części spotkania odbyła się część artystyczna. Układy taneczne i piosenki zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sobkowie pod opieką Olgi Wójcik.
W części drugiej przedstawiono działania PCK do realizacji w roku szkolnym 2019/20. Ostatnim punktem spotkania był wykład pt. „Sekty zagrożeniem dla dzieci i młodzieży”, który prowadziła Beata Wojtachnio z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jędrzejowie.

Uroczystość prowadzili i odznaczenia wręczali: Prezes Rejonowego Oddziału Jędrzejowskiego PCK Jolanta Stępień, Pracownik i instruktor PCK Jędrzejów Aneta Ostrowska, a także Prezes Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego czerwonego Krzyża i Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach Jerzy Stelmasiński.

(mf)