11 Listopada odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.
W  105. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, w uroczystości w Jędrzejowie wzięły udział tłumy mieszkańców oraz przedstawiciele władz, instytucji oraz stowarzyszeń.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Świętej Trójcy w Jędrzejowie. Mszy przewodniczył Ksiądz Dziekan Leszek Sztandera. Następnie uczestnicy obchodów przeszli
w pochodzie pod tablicę pamiątkową poświęconą Marszałkowi Piłsudskiemu oraz pod Pomnik Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej, gdzie przedstawiciele władz i różnych instytucji złożyli wieńce
i wiązanki kwiatów. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, który podkreślił, że w tak ważnych i podniosłych chwilach dla Ojczyzny potrafimy wspólnie wyrażać przywiązanie do Naszej ukochanej Rzeczypospolitej Polskiej.

– Najwznioślejszą myślą naszych pradziadów, dziadów i ojców była idea niepodległego narodu. Umiłowanej ojczyźnie składali w ofierze swoje życie najlepsi jej synowie, w daninie krwi Polaków widziano nadzieję na przyszłość. Po 123 latach cierpienia, represji i niewoli wielu naszych rodaków Polska wreszcie odzyskała upragnioną przez nas wolność. Walczący o niepodległość naszej ojczyzny przypominają nam o odpowiedzialności jaka ciąży na nas za przyszłość naszego kraju. 11 listopada przypomina nam o pragnieniach by żyć w wolnej, demokratycznej Ojczyźnie. Niezależność, której dostąpiliśmy 105 lat temu to wynik poświęceń, odwagi i determinacji naszych przodków. To również znak, że dążenie do wolności jest niezwykle potężną siłą zdolną przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. Dziś w tę rocznicę chcemy uczcić pamięć naszych rodaków, którzy walczyli o naszą wolność
i tych, którzy nadal pracują nad jej obroną i rozwojem – powiedział Paweł Faryna, starosta jędrzejowski.

Starosta zwrócił również uwagę na to, że Święto Niepodległości jest idealnym momentem na refleksję nad tym co oznacza niepodległość dla każdego z nas.

 – Dzisiaj w tym szczególnie trudnym czasie zachęcam do wspólnego budowania silnej i jednoczącej się Polski. Niech to święto będzie okazją do refleksji nad naszą historią, a także do zaangażowania się w dalszy rozwój naszego kraju, do tworzenia jedności i solidarności. Pamiętajmy, że bez jedności nie ma niepodległości. Tylko zjednoczony naród jest naprawdę silny – powiedział.

Podczas uroczystości pod Pomnikiem zaprezentowała się Michał Steciak, który zaśpiewał pieśni patriotyczne. Ok godziny 12:00 wszyscy zebrani wspólnie odśpiewali Hymn Polski.

Na zakończenie oficjalnych obchodów pod pomnikiem Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej liczne delegacje z Jędrzejowa i z regionu złożyły kwiaty i wieńce. Byli to między innymi, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski, starosta Paweł Faryna i wicestarosta Maria Barańska, członkowie Zarządu Powiatu, burmistrz miasta Jędrzejów Marcin Piszczek oraz przedstawiciele Rady Miejskiej oraz Powiatowej, przedstawiciele organizacji społecznych, służb mundurowych, ochotniczych straży pożarnych, szkół i przedszkoli z terenu powiatu jędrzejowskiego.

Po oficjalnych uroczystościach w parku 700-lecia na każdego mieszkańca czekała gorąca grochówka. Uroczystość pod Pomnikiem Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej poprowadził przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Bernard Suchmiel.

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku.
Po 123 latach zaborów, niewoli, walki, cierpień wielu pokoleń – nasz kraj odzyskał suwerenność.

LINK DO GALERII ZDJĘĆ: https://drive.google.com/drive/folders/1RPgRfLvMMjE7n6W1vjIWlRUBAHEPY9w4?usp=drive_link