W dniu 12 kwietnia 2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie odbył się Powiatowy Turniej Koszykówki Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka.

ORGANIZATORZY:
– POWIAT JĘDRZEJOWSKI – STAROSTWO POWIATOWE w JĘDRZEJOWIE,
– POWIATOWY ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH w JĘDRZEJOWIE.
– ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w
JĘDRZEJOWIE.

Uroczystego otwarcia Turnieju Koszykówki w imieniu organizatorów dokonała Małgorzata Wojtasik– dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie.
Zabierając głos powitała wszystkie drużyny przybyłe na turniej wraz z opiekunami. Dalej mówiła, że cieszy się bardzo, że po raz kolejny gości tylu młodych zawodników.Życzyła wszystkim wspaniałej sportowej rywalizacji.

W sportowej rywalizacji udział wzięły trzy drużyny:
– I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ”Stefana Roweckiego „Grot” w Jędrzejowie.
Rozgrywki – rozegrano trzy mecze /w systemie „każdy z każdym”/:
1. I LO im Reja w Jędrzejowie – ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, wynik – 43:13,
2. ZSP Nr 1 w Jędrzejowie – I LO Reja w Jędrzejowie, wynik – 25:13,
3. ZSP Nr 1 w Jędrzejowie – ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, wynik – 61:17.

Zajęte miejsca:
1 miejsce -Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w
Jędrzejowie,
2 miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie
3 miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stefana Roweckiego „Grot” w
Jędrzejowie.
Najlepszym zawodnikiem w turnieju został Karol Kamiński –uczeń ZSP Nr 1 w Jędrzejowie.
Nagrody w tym turnieju były ufundowane dla każdej drużyny, która brała udział w zawodach.
Były to puchary i dyplomy, które ufundował Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski.

Puchary, dyplomy i statuetkę wręczyli: Małgorzata Wojtasik – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im Ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie oraz Kazimierz Nowakowski – Pełnomocnik Starosty Jędrzejowskiego ds. Sportu.
Mecze sędziował – Piotr Adamczyk.

Dziękuję serdecznie za pomoc w organizowaniu tych zawodów – Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Jędrzejowie oraz Panu Robertowi Wójcikowi za pomoc w organizowaniu i sprawnym przebiegu turnieju koszykówki chłopców.
Kieruję również serdeczne podziękowania do trenerów i opiekunów poszczególnych drużyn.
Dziękuję serdeczne Panu Krzysztofowi Nowakowi – inspektorowi z Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za pomoc techniczną i organizacyjną w trakcie przebiegu zawodów sportowych.
Kazimierz Nowakowski