Podpisanie umowy z Muzeum im. Przypkowskich. Od lewej: starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, dyrektor muzeum Jan Przypkowski, marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas, dyrektor PUP w Jędrzejowie Maciej Tomczyk.

W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyło się podpisanie pierwszych umów na realizację projektów ze środków Świętokrzyskiej Rybackiej LGD.

Jak mówił gospodarz spotkania, starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, który pełni funkcję przewodniczącego Rady Świętokrzyskiej Rybackiej LGD, powstanie stowarzyszenia było trafionym pomysłem, bo pozwala na realizację przez samorządy i podległe im instytucje wielu ciekawych i potrzebnych przedsięwzięć.
Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podziękował za bardzo oryginalne pomysły infrastrukturalne, dotyczące przestrzeni publicznej, aktywnego spędzania czasu.
24 maja podpisane zostały 23 umowy na łączną kwotę 2 mln 884 tys. 987 zł, w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
21 z podpisywanych umów zawartych zostało z jednostkami samorządu terytorialnego lub ich jednostkami organizacyjnymi na operacje związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w obrębach zbiorników wodnych, budową i wyposażeniem ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a także na budowę obiektów tzw. małej architektury. Przedsięwzięcia dotyczą trzech powiatów: jędrzejowskiego, koneckiego i włoszczowskiego.
W naszym powiecie swoje wnioski przedstawiły wszystkie gminy, a poza nimi także instytucja kultury podległa samorządowi powiatu, a mianowicie Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, w którym zostanie wykonana przebudowa zabytkowych piwnic, gdzie znajduje się wystawa dawnej gastronomii. Kwota dofinansowania to 277 tysięcy 348 złotych.
Najwyższą kwotę dofinansowania przyznano projektowi Centrum Kultury w Jędrzejowie, które otrzyma 300 tysięcy złotych na modernizację sali widowiskowej w celu montażu nowoczesnego, mobilnego i energooszczędnego systemu nagłośnieniowego.
Inne projekty z naszego powiatu to: rewitalizacja stawu Brodek w gminie Oksa, budowa miejsca aktywności lokalnej na Osiedlu Sady w Sędziszowie, rewitalizacja parku w Sobkowie, zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w Woli Tesserowej w gminie Małogoszcz, rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Imielno poprzez budowę placu zabaw i modernizację świetlic wiejskich, wyznaczenie szlaku rowerowego i remont dróg wewnętrznych na potrzeby tego szlaku w gminie Słupia, utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Przyłęczku w gminie Wodzisław, modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łysakowie pod Lasem w gminie Jędrzejów, podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Nagłowicach.
Dwie umowy zostały podpisane z podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w sferze rybackiej (utworzenie objazdowego punktu sprzedaży oraz budowa budynku handlowo-usługowego).