Informacje dla rolników dotyczącej harmonogramu bezpłatnego wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie przez pracowników SODR Modliszewice – PZDR Jędrzejów (link w załączeniu)

https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Bezplatna-pomoc-przy-wnioskach-harmonogram-obslugi-rolnikow/idn:2686