7 maj 2019 – w godz. 10:00 – 13:00
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83

Bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich!
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie.