Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek,

Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Jędrzejowie Bernard Suchmiel

serdecznie zapraszają

na uroczystości związane z 79. rocznicą wybuchu II wojny światowej,

które odbędą się 1 września 2018 roku o godz. 12.00

pod pomnikiem Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej