Komitet obchodów 90-lecia szkolnictwa zawodowego w Jędrzejowie zaprasza absolwentów ZSP nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” na zjazd absolwentów 23 czerwca 2018 roku.