Akcja przekazania żywności osobom najbardziej potrzebującym odbyła się w sobotni poranek na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.

Produkty żywnościowe przeładowano do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych
z poszczególnych gmin powiatu i stąd trafiły bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących. Zgodnie
z zapowiedzią, pakiety żywnościowe osobiście dostarczyli Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego i Paweł Faryna, starosta jędrzejowski.

Pakiety udało się pozyskać ze Świętokrzyskiego Banku Żywności dzięki inicjatywie właśnie tych trzech panów. Pomoc trafi ogółem do pięciuset osób poprzez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci w Nagłowicach. Do powiatu jędrzejowskiego produkty dotarły w ramach programu „Bezpieczne Powiaty Świętokrzyskie Plus”, któremu patronuje Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, przy wsparciu Piotra Wawrzyka, wiceministra spraw zagranicznych. – Czyny, nie słowa – podsumowuje akcję Paweł Faryna, starosta jędrzejowski. Projekt „Bezpieczne Powiaty Świętokrzyskie Plus” cieszy się uznaniem wśród mieszkańców nie tylko powiatu jędrzejowskiego, ale różnych stron Polski.

Serdeczne podziękowania dla starszego brygadiera Pawła Jakubowskiego, komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej w Jędrzejowie za pomoc i koordynowanie akcji przekazania żywności.

(RED)