Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego n lata 2014 -2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

To już kolejny projekt realizowany przez jędrzejowską Fundację Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”. Projekt ,,Aktywni na rynku pracy” fundacji Miśka Zdziśka o łącznej wartości 1 miliona 738 tysięcy złotych otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 651 581 złotych.

– Jego celem jest nabycie umiejętności zawodowych oraz integracja społeczno – zawodowa 100 mieszkańców powiatu jędrzejowskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zdobycie zatrudnienia przez minimum 30 osób. Przez kompleksowy program , który obejmuje: doradztwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty aktywizująco – motywujące, warsztaty umiejętności psychospołecznych, pośrednictwo pracy, kursy, szkolenia i płatne staże z możliwością dalszego zatrudnienia. Dla uczestników projektu oferujemy bezpłatne kursy i szkolenia takie jak:  Kurs na opiekunkę dziecięcą, kurs na księgowego I stopnia, kurs kelnerski, kurs barmański, szkolenie na pomoc kuchenną, szkolenie na palacza CO, kurs na operatora wózka widłowego podnośnikowego z obsługą butli gazowych, kurs dla początkujących na uprawnienia w zakresie spawania MIG lub MAG, kurs dla początkujących na uprawnienia w zakresie spawania TIG – wyjaśnia Dariusz Lisowski, prezes Fundacji.

Ponadto uczestnicy otrzymają zwroty kosztów dojazdu podczas szkoleń i staży, stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie. Rekrutacja uczestników, którzy chcą wziąć udział w projekcie przebiegać będzie dwuetapowo. Pierwszy etap zaplanowano na kwiecień i maj 2017 roku (50 uczestników). Natomiast drugi etap to luty i marzec 2018 roku również 50 uczestników

 

Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” otrzymała dofinansowane w ramach Działania 9.1  „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”. Projekt fundacji pod nazwą ,,Aktywni na rynku pracy” jest jednym z dziewięciu, który został zakwalifikowany do realizacji. Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie oraz Fundacja Miśka Zdziśka są partnerami w tym działaniu. Celem tego projektu jest pomoc w zdobyciu nowych umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych 100 mieszkańców powiatu jędrzejowskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-mówi Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek

 

Do kogo skierowany jest projekt?

– Projekt kierowany jest do osób zamieszkujących powiat jędrzejowski w wieku od 15do 64 lat, do osób bezrobotnych , którym ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osób biernych zawodowo, osób z niepełnosprawnością. W projekcie mogą wziąć udział również osoby z wyższym wykształceniem – informuje Agnieszka Stożek specjalista do spraw pozyskiwania środków unijnych Fundacji Miśka Zdziśka.
 

Jak można się zgłosić do udziału w projekcie?
 

– Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do naszego biura projektu przy ulicy Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 41-386-65-69, lub drogą elektroniczną pod adresem dyrektor@blekitnypromyknadziei.pl Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych. Udział w projekcie jest bezpłatny – dodaje Malwina Sobczyk Dyrektor Fundacji Miśka Zdziśka.

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie interne­towej Fundacji Miśka Zdziśka www.blekitnypromyknadziei.pl oraz w siedzibie Fundacji Miśka Zdziśka przy ulicy Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie III piętro (w budynku jest winda).