1. Artykuły dotyczące celu komunikacji: bieżące rozpowszechnianie informacji.

2. Artykuły dotyczące celu komunikacji: Aktywizacja przedstawicieli grupy defaworyzowanej.

3. Artykuły dotyczące celu komunikacji: Udostępnianie mieszkańcom informacji na temat postępów we wdrażaniu LSR.

WSZYSTKIE ARTYKUŁY DO POBRANIA TUTAJ: Tworzenie innowacyjnych rozwiązań Warto wiedzieć Pobudzanie aktywności Aktywizacja seniorów Jak się zmieniło zwiększenie aktywności

Przygotowane przez:

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”
ul. Armii Krajowej 9
28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 41-14
NIP 656-228-52-12