W związku z opracowywaniem przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju  (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia przesłanej w załączeniu ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu największych potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania LGD. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

Ankieta ma charakter anonimowy.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, adres: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów (III piętro pok.315).

Prosimy w wypełnienie ankiety do dnia 23.09.2022r.

Badanie ankietowe LGD – nowa LSR – wersja papierowa

Badanie ankietowe LGD – nowa LSR .docx