W środę, 19 lutego odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Wodzisław. Obecni byli Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Wicestarosta Maria Barańska, Przewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego Marek Mentel, Członek Zarządu Powiatu Jarosław Krawczyk.

Najważniejszą podczas sesji decyzją, było podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministerstwa o nadanie statusu miasta miejscowości Wodzisław. Liczbą głosów 14 „za” i jeden wstrzymujący się, radni podjęli stosowną uchwałę. To kolejny krok, ku odzyskaniu przez Wodzisław praw miejskich. Wójt Dominik Łukasik podkreślił, że to historyczne wydarzenie.

Starania Wójta, radnych wraz z pracownikami Urzędu Gminy, a także Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia zakończyły się sukcesem. Efekt – Wodzisław odzyska prawa miejskie i ponownie stanie się miastem.
Gościem specjalnym sesji był Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk.
1 stycznia 2019 Opatowiec odzyskując prawa miejskie i stał się wówczas najmniejszym miastem w Polsce pod względem mieszkańców. Burmistrz opowiadał o korzyściach odzyskania praw miejskich i podsumował rok, który minął od kiedy Opatowiec jest formalnie miastem.

Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna serdecznie gratulował władzom i mieszkańcom Wodzisławia sukcesu w staraniach o odzyskanie praw miejskich. Przekazał informacje na temat innowacyjnego programu edukacyjnego ,,Bezpieczny i Ekologiczny Powiat Jędrzejowski +”. Przekazano również komplety odblasków (kamizelki i opaski).

Na sesji byli również: Gospodarz – Wójt Wodzisławia Dominik Łukasik, Sekretarz Gminy Wodzisław Renata Koziara, Wszyscy Radni Gminy Wodzisław ( w liczbie 15), Burmistrz Miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia Teresa Szwaczka, mieszkańcy Gminy Wodzisław, Sołtysi i inni zaproszeni goście.