Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek wręczył akty powołania na nową kadencję członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Akty powołania na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w kadencji 2017-2021 otrzymało dziewięć osób: Andrzej Bielecki (Świętokrzyska Izba Rolnicza), Zdzisław Adamczyk (OSP w Oksie), Czesław Szczerba (Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych), Zdzisław Gzyl (Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Różnych w Jędrzejowie), Jerzy Szczerba (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), Krystyn Toczyłowski (MSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski), Janusz Grabek, Renata Kawiorska, Stanisław Kowalczyk – przedstawiciele Rady Powiatu w Jędrzejowie.

– Doceniając dotychczasową pracę  członków rady poprzedniej kadencji, uznałem, że wiele osób należy ponownie powołać w skład tego gremium – powiedział Edmund Kaczmarek. – Państwa doświadczenie i znajomość tematu są bardzo pomocne dla dyrektora i służb Powiatowego Urzędu Pracy. Bezrobocie w naszym powiecie jest coraz niższe, ofert pracy coraz więcej, chociaż oczywiście nie wszystkich mogą one zadowolić, ale generalnie rynek pracy zmienia się na lepsze, dobrzy fachowcy już obecnie mogą wybierać sobie miejsce zatrudnienia.

Starosta dodał także, że tegoroczny budżet PUP w Jędrzejowie jest rekordowy, jeśli chodzi o pieniądze pozyskane z różnych funduszy na aktywne formy walki z bezrobociem: w tym roku to aż 18 mln zł.

Powiatowa Rada Rynku Pracy wybrała spośród siebie przewodniczącego – ponownie (jak w ubiegłej kadencji) został nim Janusz Grabek, wicestarosta i radny Rady Powiatu. Wiceprzewodniczącym został – również na kolejną kadencję – Czesław Szczerba. obie decyzje zapadły jednogłośnie.

Jako organ opiniodawczo-doradczy starosty w sprawach polityki rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy działa na podstawie: Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. 2014r. poz. 630).

Kadencja rady trwa cztery lata, a jej członkowie powoływani są spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur organizacji związkowych, organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką rynku pracy.

Starosta może także powoływać w skład powiatowej rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Starosta może również zapraszać do udziału w posiedzeniach powiatowej rady rynku pracy przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.