W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie uroczyście podpisano umowę na realizację jednego z 13 najważniejszych obecnie w regionie świętokrzyskim zadań drogowych – budowę obwodnicy Jędrzejowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej za prawie 20 milionów złotych. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca września 2019 roku.

 

Umowę, w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, podpisał jego wicedyrektor Karol Rożek. Firmę PRI „FART” Sp. z o.o. z Kielc, która będzie wykonawcą zadania, reprezentował wiceprezes Wiesław Ruchomski.
Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość prac wraz z projektem to kwota 19 mln 791 tys. zł.

– To jedno z 13 zadań wpisanych na listę priorytetowych zadań komunikacyjnych w regionie świętokrzyskim, po jego zakończeniu Jędrzejów będzie miał praktycznie rozwiązany problem komunikacyjny – mówił podczas spotkania Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Dziękuję za zaangażowanie staroście jędrzejowskiemu oraz burmistrzowi Jędrzejowa.

Oprócz obwodnicy w ramach zadania zostanie wykonany także remont drogi wojewódzkiej nr 768, wiodącej od Jędrzejowa do województwa małopolskiego, przez Działoszyce, Skalbmierz, Kazimierzę Wielką. Część drogi – od Działoszyc do Kazimierzy Wielkiej – już obecnie jest wyremontowana.
Projekt obwodnicy ma powstać do wiosny 2018 roku i prawdopodobnie od kwietnia przyszłego roku rozpoczną się prace, które mają potrwać do 30 września 2019.
Projektowana obwodnica Jędrzejowa rozpocznie się na drodze krajowej nr 78 i biegnie nowym śladem, poza granicami miasta Jędrzejów, a następnie włącza się do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 768.

W ramach inwestycji zaplanowano: wzmocnienie i budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni do przenoszenia obciążeń ruchem i nośności; budowę nowych odcinków drogi (obwodnica) oraz poszerzenie istniejącej nawierzchni o dwóch pasach ruchu, opaski asfaltowe i pobocze gruntowe 1,25m; budowę skrzyżowań typu rondo z drogą krajową i drogami wojewódzkimi; budowę dodatkowych pasów ruchu dla kierunku w lewo; budowę nowych zatok autobusowych i przebudowę istniejących; budowę ciągów pieszych; poprawę geometrii skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowę i przebudowę zjazdów; budowę kanalizacji deszczowej; budowę oświetlenia; budowę urządzeń ochrony środowiska – przejść dla zwierząt.

Przy podpisaniu umowy obecny był Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł ziemi małopolskiej.
– Ta ważna inwestycja usprawni komunikację między regionem świętokrzyskim i małopolskim – podkreślił W. Kosiniak-Kamysz. – Widać, jak ważną rolę odgrywa samorząd, który jest najbliżej ludzkich spraw, który potrafi korzystać z funduszy unijnych, dzięki którym powstanie ta inwestycja, jak i wiele innych w naszym regionie i kraju.