W związku z przypadającym w dniach 21 – 28 lutego 2020 r.  Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach obchodów w/w akcji, na terenie naszego powiatu zaplanowano:

1) DODATKOWE DYŻURY SPECJALISTÓW –  PSYCHOLOGA I ADWOKATA/Ośrodek Interwencji Kryzysowej/:

 • w dniu 18 lutego br.dodatkowy dyżur psychologa w godz. 8:00 – 10:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. ul. Okrzei 49B
 • w dniu 25 lutego br.dodatkowy dyżur adwokata –w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. ul. Okrzei 49B
 • 2) WSPÓLNE DYŻURY W INSTYTUCJACHw dniach 22 – 26 lutego 2020 r. będą pełnić dyżury oraz udzielać porad i informacji osobom pokrzywdzonym wskutek przemocy, ofiarom przestępstw i osobom będącym w kryzysie pracownicy następujących instytucji:
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie/Ośrodek Interwencji Kryzysowej – w pon. w godz. 7:30 do 16:30, wt-czw. – w godz. 7:30 – 15:30, pt. w godz. 7:30 – 14:30 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B i pod numerem tel. 41 3863600
  / pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie /
 • Sąd Rejonowy w Jędrzejowie – w siedzibie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 74 i pod numerem tel. 41 3861441   w godz. od 8:30 – 15:30 kuratorzy;
 • Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie w godz. 7:45 do 15:45 / z przerwą w godz. 13:30 – 14:00 / w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie, przy ul. Piłsudskiego 1 / prokurator/
 • Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie – w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 78 w godz. 7:00 – 15:00 pod nr. tel. 478046226 – funkcjonariusz Policji, w godz. 7:30 – 15:30 i pod numerem tel. 478046212 – funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KPP i pod numerami 735968746, 723702665, 735966251 – dzielnicowi
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jędrzejowiew godz. od 7:30 do 15:30 w siedzibie Poradni w Jędrzejowie, przy ul. Reymonta 1 lub pod numerem telefonu 41 3861722 / psycholog, pedagog /
 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie – 23 lutego br. ( wtorek ) w godz. 14:30 – 19:30 pod numerem tel. 692794036 i 663347448 i 25 lutego br. ( czwartek ) w godz. 14:30 – 19:30 pod numerem tel. 692794036 teleporad będą udzielać terapeuta uzależnień / specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Artmedik Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie – w siedzibie Szpitala, przy ul. Małogoskiej 25 i pod numerem telefonu 41 3861491, 41 3861721 – SOR całodobowo – pielęgniarki i lekarze dyżurujący, Poradnia Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w godz. 18:00 do 8:00 dnia następnego, tel. 41 382819,informacje o godzinach urzędowania poszczególnych poradni i oddziałów dostępne są na stronie szpitala szpital-jedrzejow.pl
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 113B lub pod numerem tel. 41 3861828 / pracownik socjalny /
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie – w siedzibie Ośrodka w Sędziszowie, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 4 lub pod numerem tel. 41 3812169 w godz. 8.00 – 15:00 / pracownicy socjalni / oraz  25 lutego br. ( czwartek ) w godz. 8:00 – 10:00 w ramach Zaufania nr 731807013 –  psycholog
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu – pon., śr.- pt. w godz. 7:00 – 15:00, wt. 8;00 – 16:00 siedzibie Ośrodka w Małogoszczu, przy ul. Jaszowskiego 3a lub pod numerem tel. 41 3855386 / pracownicy ośrodka /
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Słupi 257 lub pod numerem tel. 41 3816034 / pracownicy ośrodka /
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie – w pon. w godz. 10;00 – 18:00, od. wt.-pt. w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Sobkowie, przy ul. Rzecznej 8, pokój nr 4 lub pod numerem tel. 41 3871281 / pracownik socjalny /
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Nagłowicach, przy ul. Mikołaja Reja 9 lub pod numerem tel. 41 3814619 / pracownik socjalny /
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie – w pon. w godz. 8:00 – 16:00, wt.-pt. w godz. 7:15 – 15:15 w siedzibie Ośrodka w Oksie, przy ul. Włoszczowskiej 22a lub pod numerem tel. 41 3808095 / pracownicy ośrodka /
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Wodzisławiu, przy ul. Krakowskiej 6 lub pod numerem tel. 41 3806117 / pracownik socjalny /
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie – w pon. godz. od 8:00 – 16:00, od wt. do pt. w godz. 7:15 – 15:15/ w siedzibie Ośrodka w Imielnie, przy ul. Cmentarnej 7A lub pod numerem tel. 41 3851299/ pracownicy ośrodka /
 • 3) AKCJA INFORMACYJNA  w postaci:
 • informacji i ogłoszeń rozpropagowanych do instytucji, służb, urzędów, poradni i parafii na temat przypadającego w dniach 22 – 28 lutego 2021 r. Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz wsparcia realizowanego w tych dniach dla mieszkańców powiatu w postaci dodatkowych dyżurów psychologa i adwokata, wspólnych dyżurów specjalistów w instytucjach: kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, psychologów, pedagoga, specjalisty pracy z rodziną i specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, policjantów oraz lekarzy i pielęgniarek Artmedik Sp. z o.o. Szpitala Specjalistycznego w Jędrzejowie
 • informacji i ogłoszeń na temat przedmiotowej akcji oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać zamieszczonych na stronach powiatu i pcpr-u oraz w mediach lokalnych.
 • Dodatkowo informujemy, że osoby zainteresowane z terenu naszego powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologa i prawnika –  w ramach działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Powiatowego Punktu Wsparcia Rodziny pod numerem telefonu PCPR 41 3863600 albo bezpośrednio w siedzibie Centrum, przy ul. Okrzei 49B.