Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że od dnia 18 stycznia 2018 r. na terenie Powiatu Jędrzejowskiego są realizowane:

BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW:
PSYCHOLOGA i ADWOKATA

W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad osobom doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, którzy są mieszkańcami naszego powiatu.
Dyżury w/w specjalistów są realizowane: w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B oraz w budynku Ogniska Wychowawczego „Caritas” w Jędrzejowie, przy ul. Jana Pawła II 3.

Poniżej zamieszczamy grafik dyżurów specjalistów w lipcu 2018 r.
12 lipca 2018 r. ( czwartek ) – dyżur psychologa w godz. 16:00 – 18:00 – w budynku Ogniska Wychowawczego „Caritas”
23 lipca 2018 r. ( poniedziałek ) – dyżur adwokata w godz. 10:30 – 12:30 – w siedzibie PCPR
Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami w/w specjalistów oraz dodatkowo poradami specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 41 3863600, bezpośrednio w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B albo do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

Dyrektor PCPR w Jędrzejowie
mgr Tomasz Kowalski