czwartek - 25 - Luty -2021

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert składanych przez...

  DOKUMENTY DOSTĘPNE TUTAJ: https://www.powiatjedrzejow.pl/res/serwisy/pliki/25953925?version=1.0

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej...

DOKUMENTY DOSTĘPNE TUTAJ: https://www.powiatjedrzejow.pl/res/serwisy/pliki/25953878?version=1.0

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący ryzyka wystąpienia grypy ptaków (HPAI)

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) jest chorobą wirusową drobiu domowego i dzikich ptaków, której przebieg może być łagodny z objawami ze strony układu oddechowego...

BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW – LUTY 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego realizowane są: BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i...

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „SIŁA KWALIFIKACJI!”

INSPIRES Sp. z o.o. jest realizatorem projektu „SIŁA KWALIFIKACJI!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014...

Rekrutacja do projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w Starostwie Powiatowym ...

Rekrutacja do projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie”. Wszystkie potrzebne dokumenty dostępne tutaj: Informacja o rekrutacji dokumenty do pobrania

BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW – STYCZEŃ 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego realizowane są: BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i...

PROJEKT „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie”

Treść Informacji TUTAJ: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie”.-8.2.1

VII Powiatowa Kampania Białej Wstążki – Dodatkowe dyżury specjalistów / Wspólne dyżury w instytucjach

W związku z przypadającą w dniach 25 listopada – 10 grudnia kampanią ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”, Powiatowe Centrum...

Ostatnie nowości:

Accessibility