poniedziałek - 17 - styczeń -2022

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych stanowiących kompetencje Powiatu Jędrzejowskiego. Konkurs jest adresowany do organizacji...

Wyniki Konkursu plastycznego „Czyste powietrze to życie lepsze”

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 18/2019 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 20 lutego 2019r. na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019r., po dokonaniu oceny nadesłanych i...

Nowa Nadzieja dla Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Express Ponidzie”

Ratunkiem dla jędrzejowskiej wąskotorówki jest jej przejęcie przez samorząd wojewódzki, który dotychczas był jednym z licznych współwłaścicieli spółki zarządzającej koleją. Urząd Marszałkowski włączy Świętokrzyską...

Informacja dla rolników – ARiMR

W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w...

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA (Zaproszenie)

Zapraszamy Serdecznie na Powiatowe Uroczystości z okazji Święta Niepodległości, które odbędą się w dniu 11 listopada 2019 r.   Program uroczystości: godz. 9:45 – zbiórka uczestników na...

KONKURS KRUS „BEZPIECZNIE NA WSI…” WYNIKI

W ramach prowadzonych eliminacji na terenie działania Placówki Terenowej KRUS w Jędrzejowie, wysłano do wszystkich Szkół Podstawowych na terenie powiatu jędrzejowskiego informacje o IX...

Powiatowy Urząd Pracy informuje

Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków dotyczących staży, pracy interwencyjnych, przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych.  

Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Program Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego w 2018 r. „

Rozstrzygnięcie konkursu pn. "Program Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego w 2018 r. ".

Gospodarowanie wodami – już nie w powiecie!

Starosta Jędrzejowski uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity:...

Ostatnie nowości:

Accessibility