niedziela - 29 - Listopad -2020

BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i ADWOKATA w PAŹDZIERNIKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego od dnia 1 stycznia 2020...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych stanowiących kompetencje Powiatu Jędrzejowskiego. Konkurs jest adresowany do organizacji...

Akcja Krwiodawstwa (25.11.19.) (Ogłoszenie)

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, organizuje akcję oddawania krwi, która odbędzie się 25 listopada 2019r....

RODZINY ZASTĘPCZE PILNIE POSZUKIWANE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie oraz Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Nagłowicach prowadzą nabór kandydatów na rodziny zastępcze. Pomimo szeregu działań wspierających ze strony...

Nowa Nadzieja dla Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Express Ponidzie”

Ratunkiem dla jędrzejowskiej wąskotorówki jest jej przejęcie przez samorząd wojewódzki, który dotychczas był jednym z licznych współwłaścicieli spółki zarządzającej koleją. Urząd Marszałkowski włączy Świętokrzyską...

Nabór wniosków – „Aktywny Samorząd”

Samorząd Powiatu Jędrzejowskiego informuje, że osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I –Likwidacja barier  utrudniających aktywizację społeczną i...

3 – letni Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Jędrzejowskim  opracowano w oparciu o międzyinstytucjonalną współpracę  oraz propozycje ośrodków pomocy społecznej i placówek działających na rzecz...

Ostatnie nowości:

Accessibility