niedziela - 15 - Grudzień -2019

Druga edycja programu – nabór wniosków trwa

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs na realizację w 2019 roku zadań publicznych stanowiących kompetencje Powiatu Jędrzejowskiego, realizowanych w ramach "Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji...

Nabór wniosków – „Aktywny Samorząd”

Samorząd Powiatu Jędrzejowskiego informuje, że osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I –Likwidacja barier  utrudniających aktywizację społeczną i...
Czas na własny biznes plakat a2

Czas na własny biznes

Biuro projektu : ul. Okrzei 49B 28-300 Jędrzejów
docx

Ankieta preferencji przewozowych pasażerów w Powiecie Jędrzejowskim

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej praferencji przewozowych pasażerów w Powiecie Jędrzejowskim. Pobierz: ANKIETA DOTYCZĄCA PREFERENCJI PRZEWOZOWYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO50.08 KB

Czekamy na ciekawe propozycje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w ramach nabywania umiejętności i aktywizacji w latach 2007-2013 zorganizowało następujące szkolenia dla beneficjentów:- spotkanie szkoleniowo...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

WAKACJE Z MIŚKIEM ZDZIŚKIEM 2016

Kolejnym działaniem Fundacji Miśka Zdziśka tym razem skierowanym do najmłodszego pokolenia będą WAKACJE Z MIŚKIEM ZDZIŚKIEM 2016, na które zapraszamy wszystkie dzieci z powiatu...

Ostatni nabór na granty

Aktualnie zakończyliśmy nabór na wnioski grantowe z zakresu przedsięwzięcia „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Wpłynęło 18 wniosków na kwotę 202 677,60 złotych. Informujemy, że w bieżącym roku nie będzie...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej...

Podsumowanie obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie Powiatu Jędrzejowskiego w 2018...

W br. wzorem lat ubiegłych Powiat Jędrzejowski włączył się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W dniach 19 -23 lutego br. zorganizowano dodatkowe...

Ostatnie nowości:

Accessibility