środa - 19 - Luty -2020

ARTYKUŁY, OGŁOSZENIA i TEKSTY od Lokalnej Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

1. Artykuły dotyczące celu komunikacji: bieżące rozpowszechnianie informacji. 2. Artykuły dotyczące celu komunikacji: Aktywizacja przedstawicieli grupy defaworyzowanej. 3. Artykuły dotyczące celu komunikacji: Udostępnianie mieszkańcom informacji na...

Ogłoszenie w sprawie konsulatcji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jędrzejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz...

Pliki do pobrania: Link do ogłoszenia (PDF) Link do załącznika nr 1 - projekt (PDF) Link do załącznika nr 2 - formularz (PDF)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

Komplet dokumentów do  pobrania tutaj: https://www.powiatjedrzejow.pl/res/serwisy/pliki/22303094?version=1.0

76. rocznica odbicia żołnierzy Armii Krajowej z siedziby Gestapo w Jędrzejowie (2.02.2020) zapowiedź

W imieniu Starosty Jędrzejowskiego Pawła Faryny, zapraszamy na uroczystości związane z 76. rocznicą odbicia żołnierzy Armii Krajowej z siedziby Gestapo w Jędrzejowie, które odbędą...

INFORMACJA (w sprawie skarg i wniosków)

INFORMACJA Starosta Jędrzejowski w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 15.00 Wicestarosta Jędrzejowski w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek...

Sprzedaż Środków Trwałych w „Grocie”

Dyrekcja Zespółu Szkół Nr2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" ogłasza sprzedaż środków trwałych.

FLORIANY 2020

Celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz nagradzanie działań OSP na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia...

Charytatywny Maraton Zumby dla Julii Adamczyk

Fundacja Miśka Zdziśka "Błękitny Promyk Nadziei" wspólnie z z ZUMBA Energy POWER na czele z Jolą Sajdak organizuje maraton zumby dla swojej podopiecznej Julii...

Ostatnie nowości:

Accessibility