poniedziałek - 30 - Marzec -2020

Druga edycja programu – nabór wniosków trwa

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs na realizację w 2019 roku zadań publicznych stanowiących kompetencje Powiatu Jędrzejowskiego, realizowanych w ramach "Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, funkcjonującego w Powiecie Jędrzejowskim poprzez organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemami społecznymi. ...

Konkurs dla młodych amatorów filmowania

Komenda Główna Policji przy współpracy Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego organizują konkurs "Filmowy przeWODNIK", przeznaczonego dla młodzieży poniżej 18 lat. Konkurs...

WSPÓLNIE FUNDACJA LAFARGEHOLCIM – GRANTY

Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim została powołana przez spółki Lafarge Cement i Lafarge Kruszywa i Beton aby wspierać społeczności z najbliższego sąsiedztwa zakładów Lafarge w...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Jędrzejowie

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publiczngo z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny i systemu pieczy...

INFORMACJA O KAMPANII POMARAŃCZOWEJ WSTĄŻKI

  WSZYSTKIE INFORMACJE O KAMPANII TUTAJ: Informacja o Kampanii Pomarańczowej wstążki 2019
WPGRAF

Służba przygotowawcza – zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej starają się o najlepszych ochotników do służby wojskowej, aby utrzymać niezbędny stan wyszkolonych żołnierzy stanowiących potencjał obronny Państwa. Jeśli masz ukończone...

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ ZAWODOWĄ

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE DLA DZIECI Z TERENU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGOWychowywanie w rodzinie zastępczej jest ogromną szansą dla każdego dziecka, które nie ma...

Ostatnie nowości:

Accessibility