23 listopada w Szkole Podstawowej w Nagłowicach odbył się Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt klas IV Szkół Podstawowych.

Organizatorzy:
– Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie,
– Urząd Gminy w Nagłowicach,
– Powiatowy Związek Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie.
– Szkoła Podstawowa w Nagłowicach.
Pod patronatem honorowym :
– starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka,
– wójta gminy Nagłowice Moniki Bolewskiej
Uroczystego otwarcia turnieju halowej piłki nożnej dziewcząt klas IV szkół podstawowych dokonał w imieniu starosty jędrzejowskiego Kazimierz Nowakowski pełnomocnik starosty ds. sportu.
Powitał wszystkie drużyny, uczniów przybyłych na turniej wraz opiekunami i nauczyciela w – f, życzył wszystkim wspaniałej rywalizacji sportowej i mile spędzonego czasu.
W sportowej rywalizacji udział  wzięło cztery drużyny:

– Szkoła Podstawowa w Małogoszczu,
– Szkoła Podstawowa w Nagłowicach,
– Szkoła Podstawowa w Oksie,
– Szkoła Podstawowa w Warzynie.

Wyniki Turnieju:
Rozgrywki – rozegrano 6 meczy / w systemie „każdy z każdym”/;
1. Szkoła Podstawowa Warzyn – Szkoła Podstawowa Nagłowice,        wynik – 0:3,
2. Szkoła Podstawowa Oksa -Szkoła Podstawowa Małogoszcz,            wynik – 1:2,
3. Szkoła Podstawowa Oksa – Szkoła Podstawowa Nagłowice,             wynik – 1:2,
4. Szkoła Podstawowa Warzyn – Szkoła Podstawowa Małogoszcz,      wynik  – 0:3,
5. Szkoła Podstawowa Oksa – Szkoła Podstawowa Warzyn,                 wynik –1:0,
6. Szkoła Podstawowa Małogoszcz – Szkoła Podstawowa Nagłowice, wynik – 3:1.

Zajęte miejsca:

1miejsce – Szkoła Podstawowa w Małogoszczy,
2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Nagłowicach,
3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Oksie,
4 miejsce – Szkoła Podstawowa w Warzynie.
Najlepszą zawodniczką została Monika Seweryn ze Szkoły Podstawowej w Nagłowicach. Wybrano również najlepszą bramkarkę – została nią Michalina Głogowska ze Szkoły Podstawowej w Małogoszczy.

Podczas uroczystego podsumowania turnieju Edmund Kaczmarek starosta jędrzejowski zabierając głos pogratulował zwycięskim drużynom wspaniałych wyników w turnieju piłki nożnej, podziękował trenerom – nauczycielom za dobrze przygotowanie zawodniczek do rozgrywek między drużynami szkól podstawowych. Serdeczne podziękowania skierował do Iwony Matuszewskiej – dyrektor Szkoły Podstawowej w Nagłowicach za stworzenie dobrej atmosfery podczas przebiegu tego turnieju.
Puchary i dyplomy dla zwycięskich drużyn ufundował Edmund Kaczmarek – starosta jędrzejowski.
Mecze sędziowała: Patrycja Mularczyk uczennica II klasy gimnazjalnej w Nagłowicach.
Nagrody wręczyli: starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, Monika Bolewska – wójt gminy Nagłowice oraz Iwona Matuszewska –dyrektor Szkoły Podstawowej w Nagłowicach .
Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej został zorganizowany dzięki pozyskaniu środków finansowych od starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka.

Serdeczne podziękowania dla gospodarza turnieju Iwony Matuszewskiej dyrektora Szkoły Podstawowej w Nagłowicach, organizatorów, zawodników i trenerów tego turnieju halowej piłki nożnej. Słowa podziękowania kieruję również do Agnieszki Góra Pazera i Janusza Rudnickiego właścicieli Spółki Jawnej PRO – MED w Nagłowicach za zabezpieczenie turnieju opieką medyczno – pielęgniarską.

Kazimierz Nowakowski