Dzisiaj o godzinie 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie odbyło się oficjalne otwarcie biura terenowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Uroczystego otwarcia biura dokonali Wiceminister Sportu i Turystyki Anna Krupka, Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski, w imieniu Wojewody Świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek – Doradca Wojewody Wiktor Kowalski, Prezes WFOŚiGW w Kielcach Ryszard Gliwiński oraz Wiceprezes WFOŚiGW w Kielcach Grzegorz Socha.
W otwarciu uczestniczyli również Wicestarosta Maria Barańska, Burmistrz Miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek, Sekretarz Gminy Jędrzejów oraz Członek Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego Renata Kawiorska, Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Kruk, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Mentel.
Jest to pierwsze takie biuro otwarte w Jędrzejowie i również pierwsze biuro terenowe WFOŚiGW.

W nowo otwartym biurze będzie można uzyskać wszystkie informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze” między innymi złożyć wniosek, podpisać umowę oraz uzyskać pomoc merytoryczną doradcy Pawła Nawrota pracownika Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu ”Czyste Powietrze” jest zmniejszenie emisji pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkaniowych.
Program dotyczy wymiany starych pieców na paliwa stałe (najpowszechniej stosowane: węgiel kamienny, drewno, pellet, brykiet)  oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Kto może ubiegać się o wsparcie:
* Osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.

* Osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Co może być przedmiotem inwestycji:
*Wymiana źródeł ciepłą na spełniające warunki programu wraz z przyłączami
*Docieplanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenie ogrzewane od środowiska zewnętrznego lub pomieszczeń nieogrzewanych
*Wymiana stolarki zewnętrznej (okien, drzwi garażowych)
*Montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
*Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
*Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii np. kolektory słoneczne

W dniu dzisiejszym w nowo otwartym biurze została podpisana pierwsza umowa w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Godziny otwarcia biura: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 9 – I piętro pokój nr 27.

Informacje o programie dostępne są również na Portalu Beneficjenta
https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/o-programie