12 lipca w Kazinach odbyły się obchody Dni Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej zorganizowane pod Pomnikiem Ofiar Egzekucji w lesie w Kazinach w których uczestniczyli Paweł Faryna, starosta jędrzejowski oraz Maria Barańska, wicestarosta jędrzejowski.

12 lipca został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, a także osobom ukrywającym się przed prześladowaniami, za walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego.

Jak powiedział w swoim przemówieniu Paweł Faryna, starosta jędrzejowski: „Spotykamy się przy pomniku Ofiar Egzekucji w lesie kazińskim, aby oddać im hołd. Dzisiaj wspominamy wielkie bohaterstwo mieszkańców polskiej wsi, dzięki którym Polska zawdzięcza swoje zwycięstwo – i za to im bardzo dziękujemy. Dziś na nas spoczywa obowiązek oddania czci, patriotycznej postawie, za bohaterskie czyny społeczności wiejskiej. Postawa i czyny te zasługują na podziw, szacunek oraz ocalenie od zapomnienia.”

Dominik Łukasik, burmistrz Wodzisławia przypomniał, że w niemieckiej egzekucji w 1944 roku w lesie kazińskim zginęły osoby z całego powiatu jędrzejowskiego. Oddajemy cześć nie tylko tym, którzy zostali tu zastrzeleni, ale również tym, którzy oddali swoje życie w czasie walk o niepodległą Polskę. Mieszkańcy wsi Kaziny mają szczególny sentyment do tego miejsca i dbają o to, aby przy mogile zawsze świeciły się znicze i były kwiaty, ponieważ tam zginęli członkowie ich rodzin, bliscy i znajomi.

Podczas uroczystości swoje wspomnienia z rozstrzelania w lesie kazińskim przedstawiła uczestniczka tragicznych wydarzeń. Następnie złożono wiązanki kwiatów i zapalono pamiątkowe znicze przed pomnikiem ofiar egzekucji. Uroczystość poprowadził Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Bernard Suchmiel.

W uroczystościach wzięli również udział: Renata Koziara, sekretarz miasta i gminy Wodzisław oraz wiceprzewodnicząca rady Powiatu Jędrzejowskiego, Leszek Krzelowski, przewodniczący rady miejskiej w Wodzisławiu, Paweł Stefan Kowalski, dyrektor ZS nr 2 w Jędrzejowie oraz przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK – koło w Jędrzejowie, Janusz Adamczyk, wicedyrektor ZS nr 2 w Jędrzejowie, przedstawiciele Nadleśnictwa Jędrzejów, Zygmunt Ozga wraz z Zarządem Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wodzisławiu oraz mieszkańcy wsi Kaziny.