W związku z przypadającym w dniach 18 – 22 lutego 2019 r. Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach obchodów w/w akcji, na terenie naszego powiatu zaplanowano:
1) DODATKOWE DYŻURY SPECJALISTÓW – PSYCHOLOGA I ADWOKATA:
 w dniu 18 lutego br. – dodatkowy dyżur adwokata – w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. ul. Okrzei 49B
 w dniu 21 lutego br. – dodatkowy dyżur psychologa w godz. 16:00 – 18:00 w budynku Ogniska Wychowawczego Caritas w Jędrzejowie, przy ul. Jana Pawła II 3
2) WSPÓLNE DYŻURY W INSTYTUCJACH – w dniach 18 – 22 lutego 2019 r. będą pełnić dyżury oraz udzielać porad i informacji osobom pokrzywdzonym wskutek przemocy, ofiarom przestępstw i osobom będącym w kryzysie pracownicy następujących instytucji:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie – w pon. w godz. 8:30 – 16:30, od wt.- pt. godz. 7:30 do 15:30 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B i pod numerem tel. 41 3863600/ pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  Sąd Rejonowy w Jędrzejowie – w siedzibie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 74 i pod numerem tel. 41 3861441 / w godz. od 8:00 – 15:00 – kuratorzy;
 Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie w godz. 7:45 do 15:45 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie, przy ul. Piłsudskiego 1 / prokurator/
 Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie – w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 78 pn.-wt, czw.- pt. w godz. 7:30 – 15:30 i pod numerem tel. 734499821, śr. – w godz. 7:30 – 15:30 w pod numerem tel. 735968747 / dzielnicowi /
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jędrzejowie – w godz. od 8:00 do 15:00 w siedzibie Poradni w Jędrzejowie, przy ul. Reymonta 1 lub pod numerem telefonu 41 3861722 / psycholog, pedagog /
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nagłowicach – w siedzibie Ośrodka w Nagłowicach, przy ul. Kacpra Walewskiego 6 lub pod numerem tel. 41 3814584; w godz. od 8:00 do 16:00 / psycholog, pedagog i pracownik socjalny /
 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie – w godz. 14:30 – 18:30 18, 21 i 22 lutego br. -w siedzibie Punktu w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro ); 21 lutego ( czwartek ) w Centrum Rehabilitacji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 113B ( budynek OPS MiG Jędrzejów ) terapeuta uzależnień / specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 Artmedik Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie – w siedzibie Szpitala, przy ul. Małogoskiej 25 i pod numerem telefonu 41 3861491, 41 3861721 – SOR całodobowo – pielęgniarki i lekarze dyżurujący, informacje o godzinach urzędowania poszczególnych poradni i oddziałów dostępne są na stronie szpitala www.szpital-jedrzejow.pl
 Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 113B lub pod numerem tel. 41 3861828 / pracownik socjalny /
 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie – w siedzibie Ośrodka w Sędziszowie, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 4 lub pod numerem tel. 41 3812169 będzie działał Punkt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem:
18.02.2019 r. w godz. 7:30 – 18:30 / pracownicy socjalni /
19 – 22.02.2019 r. w godz. 7:30 – 15:30 / pracownik socjalny, psycholog, prawnik /
 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu – w godz. 7:00 – 15:00 w siedzibie Ośrodka w Małogoszczu, przy ul. Jaszowskiego 3a lub pod numerem tel. 41 3855386 / pracownicy ośrodka /
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Słupi 257 lub pod numerem tel. 41 3816034 / pracownicy ośrodka /
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Sobkowie, przy ul. Rzecznej 8, pokój nr 4 lub pod numerem tel. 41 3871281 / pracownik socjalny /
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach – w godz. 7:15 – 15:15 w siedzibie Ośrodka w Nagłowicach, przy ul. Mikołaja Reja 9 lub pod numerem tel. 41 3814619 / pracownik socjalny /
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie – w pon. w godz. 8:00 – 18:00, wt.-pt. w godz. 7:15 – 15:15 w siedzibie Ośrodka w Oksie, przy ul. Włoszczowskiej 22a lub pod numerem tel. 41 3808095 / pracownicy ośrodka /
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Wodzisławiu, przy ul. Krakowskiej 6 lub pod numerem tel. 41 3806117 / pracownik socjalny /
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie – w pon. godz. od 8:00 – 16:00, od wt. do pt. w godz 7:15 – 15:15/ w siedzibie Ośrodka w Imielnie, przy ul. Cmentarnej 7A lub pod numerem tel. 41 3851299 / pracownicy ośrodka /
3) AKCJA INFORMACYJNA w postaci:
 informacji i ogłoszeń rozpropagowanych do instytucji, służb, urzędów, poradni i parafii na temat przypadającego w dniach 18 – 22 lutego 2019 r. Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz wsparcia realizowanego w tych dniach dla mieszkańców powiatu w postaci dodatkowych dyżurów psychologa i adwokata, wspólnych dyżurów specjalistów w instytucjach: kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, psychologów, pedagoga, specjalisty pracy z rodziną i specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, policjantów oraz lekarzy i pielęgniarek Artmedik Sp. z o.o. Szpitala Specjalistycznego w Jędrzejowie
 informacji i ogłoszeń na temat przedmiotowej akcji oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać zamieszczonych w mediach lokalnych, na stronach powiatu, pcpr-u i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego.
Dodatkowo informujemy, że osoby zainteresowane z terenu naszego powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologa i prawnika – specjalistów z Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kielcach działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej pod numerem telefonu Ośrodka 41 366 48 47 lub kom. 784 531 622 albo bezpośrednio w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach, przy ul. Urzędniczej 7b.