Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że od dnia 18 stycznia 2018 r. na terenie Powiatu Jędrzejowskiego są realizowane:
BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW:
PSYCHOLOGA i ADWOKATA
W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad osobom doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, którzy są mieszkańcami naszego powiatu.
Dyżury w/w specjalistów są realizowane: w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B oraz w budynku Ogniska Wychowawczego „Caritas” w Jędrzejowie, przy ul. Jana Pawła II 3.
Poniżej zamieszczamy grafik dyżurów specjalistów zawierający dodatkowe dyżury w miesiącu grudniu 2018 r.
5 grudnia 2018 r. ( środa ) – dyżur psychologa w godz. 8:00 – 10:00 – w siedzibie PCPR
12 grudnia 2018 r. ( środa ) – dodatkowy dyżur psychologa w godz. 16:00 – 18:00 – w budynku OW „Caritas”
13 grudnia 2018 r. ( czwartek ) – dodatkowy dyżur adwokata w godz. 15:00 – 16:00 – w budynku OW „Caritas”
13 grudnia 2018 r. ( czwartek ) – dyżur adwokata w godz. 16:00 – 18:00 – w budynku OW „Caritas”
Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami w/w specjalistów oraz dodatkowo poradami specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 41 3863600, bezpośrednio w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B albo do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.