Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotycząca załatwienia spraw w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie.