Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs na realizację w 2019 roku zadań publicznych stanowiących kompetencje Powiatu Jędrzejowskiego, realizowanych w ramach „Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego”.

 

Ogłoszenie