Stypendyści starosty na wspólnym zdjęciu

Już po raz 25. starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek wręczył stypendia dla szczególnie wyróżniających się uczniów szkół ponadgimanzjalnych w powiecie. Stypendia starosty otrzymało w sumie już ponad 200 osób.

Przyznawane od 2005 roku stypendia starosty jędrzejowskiego są wyrazem hołdu dla postaci Jana Pawła II, a jednocześnie – nagradzają najbardziej zaangażowanych uczniów. Jak mówiła prowadząca uroczystość Małgorzata Krawiec z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, uczniowie ci nie tylko osiągają śietne wyniki w nauce, nie tylko z sukcesami  uczestniczą w szkolnych, powiatowych, wojewódzkich czy ogólnopolskich olimpiadach i  konkursach, ale także na tle społeczności szkolnej  wyróżniają się wzorową postawą, swoją osobowością, nienaganną kulturą osobistą, są najlepszym przykładem właściwego postępowania dla innych.

Starosta Edmund Kaczmarek nazwał ich „perełkami” szkół, nauczycieli, rodziców oraz całej lokalnej społeczności, której przyszłość jest także ich przyszłością.

Stypendia, w obecności dyrektorów szkół, wychowawców, rodziców, otrzymali:

1. Paulina Olszewska – wzorowa uczennica III klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Jędrzejowie, średnia ocen na koniec roku szkolnego 2016/17 – 5,4. Paulina jest uczennicą klasy III D o kierunku językowo-medialnym. Jest osobą bardzo ambitną i uzdolnioną językowo. Osiąga najwyższe wyniki w nauce z języków angielskiego i francuskiego. Brała udział w projekcie ,,Dwujęzyczne Świętokrzyskie” organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Kielcach, którego celem była poprawa komunikowania się w językach obcych. Czynnie uczestniczyła w konferencjach i panelach dyskusyjnych prezentując swój profesjonalizm i kompetencje językowe. Miała również okazję sprawdzić swoją wiedzę rozmawiając z native speakerami po angielsku i francusku. Zainteresowania językowe, z którymi wiąże przyszłość zmotywowały ją do udziału w etapie szkolnym XLII Olimpiady Języka Angielskiego. Zarówno w roku 2015 jak i 2016 brała udział w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach i zakwalifikowała się do 2 etapu. Jest zaangażowana w pracę Szkolnej Telewizji TV REY. Uczestniczyła w 2 projektach w ramach dotacji  z kieleckiego Stowarzyszenia Integracja i Rozwój, pozyskując pieniądze na nowoczesne wyposażenie pracowni dziennikarskiej. Chętnie uczestniczy w życiu szkoły organizując  Dzień Mediów oraz biorąc udział w programie języków obcych podczas Dni Otwartych szkoły. Jest miła, koleżeńska, chętnie pomaga innym w nauce języków.

2.Paweł Malmur  – wzorowy uczeń II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja  w Jędrzejowie, średnia ocen na koniec roku szkolnego 2016/17 – 5,06.

Paweł jest uczniem klasy o kierunku matematyczno – przyrodniczym. Jest wybitnie uzdolniony matematycznie i osiąga z tego przedmiotu najwyższe wyniki. Sumienny i pracowity, zawsze doskonale przygotowany do zajęć lekcyjnych. W ubiegłym roku brał udział w konkursie ,,Moje Finanse” oraz Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym ,,Prawa człowieka i prawa narodów” organizowanym przez Politechnikę Krakowską. Obecnie przygotowuje się do LXIX Olimpiady Matematycznej oraz do IV edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Paweł jest doskonałym sportowcem, reprezentował szkołę  w Powiatowych Zawodach w Piłce Nożnej Halowej oraz Powiatowej Lidze Tenisa Stołowego. Chętnie podejmuje działalność na rzecz klasy i szkoły, pomaga słabszym koleżankom i kolegom w nauce, jest otwarty na potrzeby innych. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego klasy, czynnie udziela się w pracach Samorządu Uczniowskiego, włączył się również w wolontariat Szlachetnej Paczki.

3.Mateusz Słoka –  wzorowy uczeń  III klasy II LO w ZSP nr 1  im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie , uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,0 oraz wzorową ocenę z zachowania. Jest uczniem klasy politechnicznej z rozszerzoną matematyką i informatyką. Jest bardzo systematycznym i pracowitym uczniem osiągającym od klasy pierwszej wysokie wyniki nauczania. Mateusza zainteresowania związane są aktywnością fizyczną i sportową, jego pasja jest piłka nożna i działalność w Młodzieżowej Drużynie Przeciwpożarowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowie. Jest także zawodnikiem klubu sportowego MKS Unia Sędziszów. Jego predyspozycje i zdolności sportowe zauważalne są także na terenie szkoły czego efektem jest zajęcie  I miejsce w Turnieju Halowej Piłki Nożnej Chłopców. Mateusz to także aktywista w życiu klasy i szkoły, jest przewodniczącym klasy, reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym, uczestniczy w uroczystościach szkolnych (Dni Otwarte Szkoły, uroczystości patriotyczne). Mateusz  to bardzo ambitny i kulturalny uczeń wyróżniający się na tle społeczności szkolnej, swoją właściwą postawę i skromność wzbudza szacunek wśród nauczycieli i uczniów.

4.Dominika Rosik–  wzorowa uczennica III klasy Technikum nr 1 w ZSP nr 1  w Jędrzejowie, średnia ocen 5,3 na kierunku reklama. Jest bardzo aktywna i energiczną uczennicą zarówno w dziedzinie nauki jak również w życiu szkolnym. Doskonale potrafi połączyć swoje pasje z wymaganiami szkolnymi. Dominika rozwija zainteresowania z przedmiotów zawodowych i ogólnych poprzez uczestnictwo w konkursach i olimpiadach: konkurs ,,Start – up na 5 – tkę”, konkurs szkolny na prezentacje o Stanisławie Konarskim, konkurs papieski – udział w I i II etapie,  konkurs na prezentacje ,,Żyj bez ryzyka -HIV/AIDS (zajęła II miejsce),konkurs ,,GIODO – ochrona danych osobowych”, olimpiada cyfrowa – I i II etap oraz nakręciła spot promujący kampanię społeczną ,,Bezpieczny przejazd” pt. ,, Nakręć się na Bezpieczeństwo”. Uczennica reprezentuje szkołę podczas różnych uroczystości, asystując w poczcie sztandarowym , bierze udział  w zawodach sportowych w badmintonie i tenisie stołowym, jest zaangażowana w działania Szkolnego Koła Miłośników Teatru. Dominika to także jedna z najaktywniejszych wolontariuszek w szkole, bierze udział we wszystkich akcjach wolonatarystycznych organizowanych przez opiekunów koła i Samorząd Szkolny. Jest pełna życzliwości i ofiarności dla innych, stanowi wzór godny do naśladowania przez  innych uczniów.

5.Radosław Baran – wzorowy uczeń klasy IV Technikum nr 2  w ZSP nr  2               im. Stefana Roweckiego ”Grota” w Jędrzejowie w zawodzie – technik informatyk, średnia ocen 5,1.

Radek to młody, ambitny i bardzo sumienny oraz skromny człowiek. Aktywnie pracuje na rzecz klasowego samorządu uczniowskiego. Zawsze służy wszelką pomocą kolegom. Okazuje szacunek innym osobom. Godne i kulturalne zachowuje się w szkole i poza nią. Chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych, a także reprezentuje klasę i szkołę w różnorodnych konkursach, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności. Radek jest zainteresowany przedmiotami zawodowymi ze szczególnym uwzględnieniem projektowania stron internetowych. Jego zaciekawienie wzbudza także nauka języków obcych. Zawsze zdyscyplinowany o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialny za powierzone obowiązki jest przykładem właściwego traktowania obowiązków szkolnych i  wzorem do naśladowania.

6. Katarzyna Sadowska – wzorowa uczennica klasy III Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. Stefana Roweckiego „Grota”  w Jędrzejowie w zawodzie technik hotelarstwa, średnia ocen 5,0.Aktywnie pracuje na rzecz klasowego samorządu uczniowskiego, organizuje pomoc dla kolegów mających trudności w nauce. Cieszy się zaufaniem kolegów, wychowawcy i nauczycieli. Chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących. Udziela się społecznie. Posiada umiejętności językowe, które praktycznie wykorzystując reprezentując szkołę w olimpiadach oraz konkursach językowych. Umiejętnie wykorzystuje wiedzę nabytą w szkole. To młoda, ambitna, koleżeńska, sumienna i skromna osoba.

7. Bartosz Mądrzyk – bardzo dobry uczeń II klasy Technikum w ZS CKP                      w Krzelowie, średnia ocen 5,22. Chętnie uczestniczy w działaniach pozalekcyjnych, angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły. Jest chorążym Pocztu Sztandarowego szkoły. Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach uroczystości szkolnych i środowiskowych między innymi: organizowanych przez Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Sędziszowie  takich jak – 77 Rocznica Pacyfikacji Wsi Swaryszów, rocznica odsłonięcia Pomnika Pamięci Żołnierzy Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej ,,SPALENI”.  Bierze udział w akcjach charytatywnych – organizował zbiórkę nakrętek na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu 2017 roku pod hasłem ,,Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”, zbierał surowce wtórne w ramach gminnego konkursu pt. ,,Zbieramy surowce wtórne”. Jest uczniem posiadającym wyjątkowe walory: jest ambitny, kreatywny, obowiązkowy, pracowity, otwarty na potrzeby  innych. Odznacza się dużą kulturą osobistą, jest koleżeński, cieszy się dużą sympatią wśród koleżanek i kolegów. Bartosz systematycznie i twórczo rozwija swoje pasje i zainteresowania.

8. Karol Polak – bardzo dobry uczeń klasy czwartej Technikum  w ZSP  w Sędziszowie, w zawodzie technik informatyk–średnia ocen 5,0. Karola wyróżnia wzorowa postawa uczniowska, nienaganna kultura osobista, życzliwość, pracowitość oraz sumienność. Chętnie podejmuje różne działania organizowane na terenie szkoły, aktywnie uczestniczy w życiu klasy,  a w swoich zainteresowaniach edukacyjnych koncentruje się głównie  na przedmiotach informatycznych. Chętnie uczestniczy w konkursach przedmiotowych i tematycznych. Wśród innych uczniów Karola wyróżnia postawa dojrzałości, ambicja, pracowitość  i życzliwość dla kolegów, którym zawsze chętnie pomaga w nauce. Nieprzeciętną sumiennością zjednał sobie sympatię zarówno rówieśników jak i nauczycieli.

9.  Patrycja Bielas – wzorowa uczennica III klasy LO im. Marii Konopnickiej  w ZSP w Wodzisławiu, średnia ocen 4,78.

Patrycja angażuje się z życie klasy i szkoły. Jest inicjatorem wielu działań realizowanych przez Samorząd Uczniowski (pożegnanie klas III, walentynki, turnieje sportowe).Chętnie uczestniczy w uroczystościach o charakterze patriotycznym np. Turniej Kocham Polskę. Cechuje ją wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, sumienne wykonywanie obowiązków szkolnych.