Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego od dnia 1 stycznia 2020 r. realizowane są:

BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW:

PSYCHOLOGA i ADWOKATA

W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad osobom doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, którzy są mieszkańcami naszego powiatu.

Dyżury w/w specjalistów są realizowane: w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B oraz w budynku Ogniska Wychowawczego „Caritas” w Jędrzejowie, przy ul. Jana Pawła II 3.

Poniżej zamieszczamy grafik dyżurów specjalistów w miesiącu lutym 2020 r.:

19 lutego 2020 r. ( środa ) – dyżur adwokata w godz. 16:00 – 18:00 – w budynku OW„Caritas” w Jędrzejowie

20 lutego 2020 r. ( czwartek ) – dyżur psychologa w godz. 16:00 – 18:00 – w budynku OW„Caritas” w Jędrzejowie

25 lutego 2020 r. ( wtorek ) –   dodatkowy dyżur adwokata w godz.   9:00 – 11:00 –  w siedzibie PCPR w Jędrzejowie

27 lutego 2020 r. ( czwartek ) – dodatkowy dyżur psychologa w godz.   8:00 – 10:00 – w siedzibie PCPR w Jędrzejowie

Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami w/w specjalistów oraz dodatkowo poradami specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy  w rodzinie, specjalisty pracy z rodziną oraz pracownika socjalnego prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 41 3863600, bezpośrednio w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie,  przy ul. Okrzei 49B albo do gminnego ośrodka pomocy społecznej
w miejscu zamieszkania.

Ponadto, informacje o dyżurach specjalistów w poszczególnych miesiącach dostępne są również w postaci ogłoszeń: w siedzibie PCPR-u, w budynkach Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul 11-go Listopada 83 i przy ul. Armii Krajowej 9, w siedzibie Ogniska Wychowawczego „Caritas” w Jędrzejowie oraz w każdym miejsko-gminnym i gminnym ośrodku pomocy społecznej,
a także zamieszczane są na stronie powiatu www.jedrzejow.pl, na stronie pcpru pcpr.jedrzejow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego i w prasie lokalnej.