1 października Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna i Wicestarosta Jędrzejowski Maria Barańska uczestniczyli w uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły, która odbyła się na hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego  w Jędrzejowie.

Na początku przemawiała Dyrektor ZS nr 1 Małgorzata Wojtasik – gospodarz uroczystości.

Młodzież przygotowała montaż słowno-muzyczny o swoim patronie ks. Stanisławie Konarskim.

Tradycyjnie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych ZS nr 1.

„Ksiądz Stanisław Konarski reprezentował i mówił głośno o zachowaniu człowieka, które po dziś dzień jest cenione. Głosił, że człowiek porządny to taki, który nie występuje przeciwko honorowi, nie oszukuje, dotrzymuje słowa i szanuje prawo. Jedyną gwarancją tego zachowania jest religia, która nakłania do dobrego i odstrasza od złego. Interesujące jak na owe czasy był pogląd Konarskiego, uważał on, iż wszyscy ludzie są równi. Prawdziwe szlachectwo rozumiał jako kultywowanie cnoty, krytykował moralne wykroczenia szlachty – dumę, pychę, pieniactwo i pijaństwo. Za pierwszą cnotę
w wychowaniu moralnym uważał posłuszeństwo.

Z pewnością patron tej szkoły byłby zachwycony taką kadrą pedagogiczną i absolwentami, którzy opuszczając jej mury zmierzają po sukces w dorosłym życiu”. – powiedział Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna w swoim przemówieniu.

Podczas wręczania okolicznościowych medali, odznaczeniem został uhonorowany Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna (zdjęcie w medalu z okazji Dnia Patrona Szkoły  jako ostatnie w tym poście). Wicestarosta Maria Barańska odczytała list od Wiceministra Piotra Wawrzyka (treść razem ze zdjęciami).

Na koniec uroczystości Starosta Paweł Faryna i Wicestarosta Maria Barańska złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą pamięci ks. Stanisława Konarskiego. Kwiaty złożyła też Dyrektor szkoły wraz
z uczniami.    Podczas uroczystości obecni byli nauczyciele, uczniowie, zaproszeni goście i duchowni.