EFEKTY PROWADZENIA POWIATOWEGO  PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE  W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM w 2018 r.

Efekty prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego w 2018 r. PCPR