Rada Powiatu przyjęła uchwałę określającą godziny pracy aptek w powiecie jędrzejowskim. Uchwalono także, że całodobowy dyżur w niedziele, święta i dni wolne od pracy oraz stały dyżur w porze nocnej w 2018 roku, pełni Apteka Plus Artmedik Sp. z o.o., ul. Małogoska 25, Jędrzejów.

Załącznik nr 1 Godziny pracy aptek w 2018r