15 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Nagłowicach odbył się Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt klas IV Szkół Podstawowych, zaś 22 listopada odbył się podobny turniej dla dziewcząt klas VIII i gimnazjalnych klas III.

Organizatorzy:
– Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie,
– Urząd Gminy w Nagłowicach,
– Powiatowy Związek Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie.
– Szkoła Podstawowa w Nagłowicach.
Pod patronatem honorowym :
– starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka,
Uroczystego otwarcia turnieju halowej piłki nożnej dziewcząt klas IV i V szkół podstawowych z terenu powiatu dokonała Iwona Matuszewska, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Nagłowicach, a w imieniu Starosty Jędrzejowskiego – Kazimierz Nowakowski, pełnomocnik starosty ds. sportu.
W sportowej rywalizacji udział wzięło cztery drużyny: – Szkoła Podstawowa w Małogoszczy,
– Szkoła Podstawowa w Nagłowicach,
– Szkoła Podstawowa w Oksie,
– Szkoła Podstawowa w Warzynie.

Rozgrywki – rozegrano 6 meczy / w systemie „każdy z każdym”/;
1. Szkoła Podstawowa Małogoszcz – Szkoła Podstawowa Nagłowice, wynik – 3:1,
2. Szkoła Podstawowa Oksa -Szkoła Podstawowa Warzyn, wynik – 0:0,
3. Szkoła Podstawowa Oksa – Szkoła Podstawowa Nagłowice, wynik – 1:2,
4. Szkoła Podstawowa Małogoszcz – Szkoła Podstawowa Warzyn, wynik – 3:1,
5. Szkoła Podstawowa Nagłowice– Szkoła Podstawowa Warzyn, wynik – 2:2,
6. Szkoła Podstawowa Oksa – Szkoła Podstawowa Małogoszcz wynik – 2:1.

WYNIKI TURNIEJU dla klas IV
1 miejsce – Szkoła Podstawowa w Małogoszczu,
2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Nagłowicach,
3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Oksie,
4 miejsce – Szkoła Podstawowa w Warzynie.
Najlepszą zawodniczką została Karolina Maślarz ze Szkoły Podstawowej w Oksie. Wybrano również najlepszą bramkarkę – została nią Michalina Głogowska ze Szkoły Podstawowej w Małogoszczu.

WYNIKI TURNIEJU KLAS VIII I KLAS III GIMNAZJUM
1.miejsce – Szkoła Podstawowa w Nagłowicach,
2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Oksie,
3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Warzynie.
Najlepszą zawodniczką została Patrycja Mularczyk ze Szkoły Podstawowej w Nagłowicach.
Wybrano również najlepszą bramkarkę – została nią Oliwka Smyrkoska uczennica ze Szkoły Podstawowej w Oksie.

Podczas uroczystego podsumowania turnieju Kazimierz Nowakowski w imieniu Starosty Jędrzejowskiego pogratulował zwycięskim drużynom wspaniałych wyników w turnieju piłki nożnej, podziękował trenerom – nauczycielom za dobrze przygotowanie zawodniczek do rozgrywek między drużynami szkól podstawowych. Serdeczne podziękowania skierował do Iwony Matuszewskiej – dyrektor Szkoły Podstawowej w Nagłowicach za stworzenie dobrej atmosfery podczas przebiegu tego turnieju.
Puchary i dyplomy dla zwycięskich drużyn ufundował Edmund Kaczmarek – starosta jędrzejowski. Wodę mineralną dla zawodniczek ufundował Urząd Gminy Nagłowice.
Mecze sędziowali: Bogusław Seweryn i Mariusz Szczerba.
Nagrody wręczyli w imieniu Starosty Jędrzejowskiego – Kazimierz Nowakowski, Jolanta Gawron – Sekretarz Gminy Nagłowice oraz Iwona Matuszewska –dyrektor Szkoły Podstawowej w Nagłowicach.
Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej został zorganizowany dzięki wsparciu finansowym od starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka.
Serdeczne podziękowania dla gospodarza turnieju Iwony Matuszewskiej, dyrektora Szkoły Podstawowej w Nagłowicach, organizatorów, zawodników i trenerów tego turnieju halowej piłki nożnej. Słowa podziękowania kieruję również do Agnieszki Góra-Pazera i Janusza Rudnickiego, właścicieli Spółki Jawnej PRO – MED w Nagłowicach za zabezpieczenie turnieju opieką medyczno – pielęgniarską.
Kazimierz Nowakowski