24 maja 2018 roku w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie – odbył się Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców Klas Gimnazjalnych, pod patronatem honorowym Starosty Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

Uroczystego otwarcia Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Szkół dokonała Ewa Stachura, zastępca dyrektora I LO w Jędrzejowie. Zabierając głos powitała wszystkie drużyny chłopców i ich opiekunów przybyłych na turniej. W imieniu Starosty Jędrzejowskiego młodzież biorącą udział w turnieju powitał Kazimierz Nowakowski – Pełnomocnik Starosty Jędrzejowskiego ds. Sportu, życzył wspaniałej sportowej rywalizacji oraz najlepszych wyników.
Celem zawodów jest zachęcanie młodzieży szkolnej do zdrowego. a tym samym sportowego trybu życia.
ORGANIZATORZY:
– STAROSTWO POWIATOWE w JĘDRZEJOWIE,
– POWIATOWY ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH w JĘDRZEJOWIE.
– I LICEUM im. MIKOŁAJA REJA OGÓLNKSZTAŁCĄCE w JĘDRZEJOWIE.
W sportowej rywalizacji udział wzięło pięć drużyn:
– drużyna Klas Gimnazjalnych Szkoła Podstawowa Miąsowa,
– drużyna Klas Gimnazjalnych Szkoła Podstawowa Nagłowice,
– drużyna Klas Gimnazjalnych Szkoła Podstawowa Nr 4 Jędrzejów,
– drużyna Klas Gimnazjalnych Szkoła Podstawowa Nr 5 Jędrzejów,
– drużyna I klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie.
Wyniki Turnieju:
Rozgrywki: rozegrano 10 meczy / w systemie „każdy z każdym”/
1.Klasy Gimnazjalne SP Miąsowa – Klasy Gimnazjalne S.P. Nagłowice , wynik –1:1,
2. Klasy Gimnazjalne SP Nr 5 Jędrzejów- Klasy Gimnazjalne S.P Nr.4 Jędrzejów wynik – 2:2,
3. Klasy Gimnazjalne SP Motkowice – I Klasa I LO w Jędrzejowie, wynik – 3:4,
4. Klasy Gimnazjalne SP Nr 4 Jędrzejów- Klasy Gimnazjalne SP Miąsowa, wynik 5:1, 5. I klasa LO w Jędrzejowie – Klasy Gimnazjalne SP Nr 5 Jędrzejów, wynik 2:6, 6. Klasy Gimnazjalne SP Nr 4 Jędrzejów – Klasy Gimnazjalne S.P. Nagłowice, wynik – 7:1,
7. Klasy Gimnazjalne SP Miąsowa – I Klasa LO w Jędrzejowie, wynik – 0:7,
8. Klasy Gimnazjalne SP Nagłowice – Klasy Gimnazjalne S.P.Nr.5 Jędrzejów, wynik – 2:7,
9. I Klasa I LO w Jędrzejowie – Klasy Gimnazjalne S.P.Nr.4 Jędrzejów , wynik – 4:5, 10.Klasy Gimnazjalne SP Nr 5 Jędrzejów – Klasy Gimnazjalne S.P. Miąsowa, wynik – 16:1.

Zajęte miejsca:
1 miejsce – drużyna Klas Gimnazjalnych SP Nr 5 Jędrzejów,
2 miejsce – drużyna Klas Gimnazjalnych SP Nr 4 Jędrzejów,
3 miejsce – I Klasa LO w Jędrzejowie,
4 miejsce – drużyna Klas Gimnazjalnych SP Nagłowice,
5 miejsce – drużyna Klas Gimnazjalnych SP Miąsowa
Najlepszym zawodnikiem został – Olaf Grad – uczeń z Klasy Gimnazjalnej Szkoły Podstawowej Nr 5 Jędrzejowie, najlepszym bramkarzem został – Bartosz Celary– uczeń z klasy Gimnazjalnej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie.
Nagrody w tym turnieju były ufundowane dla każdej drużyny, która brała udział w zawodach. Były to puchary i dyplomy a także woda mineralna i pączki, które ufundował – Starosta Jędrzejowski.
Puchary, statuetki i dyplomy wręczyli: Kazimierz Nowakowski – Pełnomocnik Starosty Jędrzejowskiego ds. Sportu oraz Wojciech Zwierzchowski – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im M. Reja w Jędrzejowie
Mecze sędziowali: Paweł Malmur, Marcin Olszewski, Dawid Więckowski, Jakub Kamoda.
Dziękuję serdecznie – Dyrekcji I LO im . M. Reja w Jędrzejowie oraz nauczycielom wychowania fizycznego: Dariuszowi Osińskiemu oraz Tomaszowi Banachowi za pomoc w organizowaniu i sprawnym przebieg tych zawodów sportowych. Kieruję również serdeczne podziękowania do trenerów i opiekunów poszczególnych drużyn.
Dziękuję serdeczne Panu Krzysztofowi Nowakowi – inspektorowi z Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za pomoc techniczną i organizacyjną w trakcie przebiegu zawodów Sportowych.

Kazimierz Nowakowski