1

Powiat Jędrzejowski – historia i nowoczesność.

1Tereny powiatu jędrzejowskiego są jednym z najstarszych ośrodków osadniczych w Małopolsce, siegającym kilku tysięcy lat wstecz. W okolicach Sobkowa zlokalizowano wiele stanowisk archeologicznych, zwłaszcza z okresu kultury łużyckiej. Natomiast znaleziska archeologiczne z okolic Nagłowic świadczą o docieraniu tu wpływów rzymskich. Ziemia Jędrzejowska ma piękną i bogatą tradycję ściśle związaną z historią Polski. Przez ziemie te od dawien dawna przebiegały ważne szlaki komunikacyjne, ponadto miały tu miejsce ważne wydarzenia historyczne. Chlubnie zapisali się mieszkańcy Ziemi Jędrzejowskiej w walkach narodowowyzwoleńczych. W okolicach Słupi, Oksy i Małogoszcza, w okresie bitwy pod Szczekocinami w 1794r. obozował ze swoimi wojskami gen. Tadeusz Kościuszko. Podczas powstania listopadowego i styczniowego na terenach tych doszło do licznych potyczek i bitew. 24 lutego 1863r. w okolicach Małogoszcza, nad Wierną Rzeką rozegrała się najkrwawsza bitwa powstania styczniowego. W odwecie za udział w tym powstaniu miasta z terenu powiatu: Jędrzejów, Małogoszcz, Oksa, Sobków i Wodzisław zostały pozbawione praw miejskich.

Powiat Jędrzejowski – okres I i II wojny światowej.

U22W okresie pierwszej wojny światowej przez Ziemię Jędrzejowską przechodzili strzelcy Pierwszej Kompanii Kadrowej na czele z Józefem Piłsudskim. Podczas drugiej wojny światowej na tym terenie aktywnie działały i walczyły z okupantem oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Powiat Jędrzejowski swoimi korzeniami sięga początku XIX wieku. Już wtedy był znaczącym regionem przemysłowo-gospodarczym i społecznym na tym terenie, a także ważnym centrum handlowym i administracyjnym. Przed I wojną światową przynależał on do guberni kieleckiej.

Powiat Jędrzejowski – nowoczesny powiat

A po wojnie należał do województwa kieleckiego i ponownie po II wojnie światowej aż do roku 1975 – kiedy powiaty znikły z mapy podziału administracyjnego. Powtórnie powołany w nowym podziale administracyjnym kraju w roku 1999 , wtedy to również zostało powołane do życia województwo świętokrzyskie, które zastąpiło poprzednie – województwo kieleckie. Położony w zachodniej części województwa świętokrzyskiego w dolinie rzeki Nidy w tzw. „Niecce Nidziańskiej” obejmuje swym zasięgiem obszar 1256 km2, na którym zamieszkuje około 93 tys. ludności. Powiat tworzy 9 gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Wodzisław, Sobków, Słupia, Nagłowice i Oksa. Siedzibą powiatu jest miasto Jędrzejów. Prawami miejskimi legitymują się jeszcze Małogoszcz i Sędziszów. Powiat Jędrzejowski to przede wszystkim region o charakterze rolniczym. Uprawa roli i hodowla pozostają nadal podstawową gałęzią gospodarki dla wielu gmin powiatu. Rolniczy charakter regionu sprzyja przetwórstwu rolno-spożywczemu. Dodatkowym atutem jest bliskie sąsiedztwo z gminami, specjalizującymi się w produkcji owocowo-warzywnej. Dobrze rozwinięta jest hodowla drobiu i trzody chlewnej. Coraz częstszą formą działalności jest agroturystyka, która ze wzglądu na ekologiczne walory regionu staje się coraz bardziej popularna. W charakterystyce powiatu jędrzejowskiego nie można pominąć obiektów zabytkowych, które przyciągają rzesze turystów z całej Polski. Do nich należy przede wszystkim Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, które posiada w swych zbiorach wyjątkowo cenne eksponaty, oraz Archiopactwo O.O. Cystersów w Jędrzejowie, gdzie co roku organizowane są „Międzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej”. Niewątpliwą atrakcją turystyczną w sezonie letnim jest również przejazd zabytkową Kolejką Wąskotorową „Expres Ponidzie”. Ciekawym miejscem jest Zamek Rycerski w Sobkowie, który mieści się w zabytkowej fortalicji z XVI wieku, ruiny zamku w Mokrsku, zabytkowe kościoły parafialne, dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach i wiele innych. Powiat jędrzejowski to region o wyjątkowo bogatej przeszłości historycznej, kulturowej i urzekającym krajobrazie.