W dniu 29 maja 2024 r. o godz. 9:00

w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie (ul. 11 Listopada 83, sala 9)

odbędzie się    II SESJA RADY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

 

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu.
 8. Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 9. Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Uchwały w sprawie powołania składów osobowych pozostałych stałych komisji Rady Powiatu.
 11. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Jędrzejowskiego za 2023 r.
 12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego za rok 2023.
 13. Informacja o stanie zdrowia na terenie powiatu jędrzejowskiego.
 14. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

inż. Marek Mentel