Ulotka do pobrania : ulotka handel ludźmi.2020
Informacje o ogólnopolskiej kampanii:
https://www.gov.pl/web/mswia/przeciwdzialanie-handlowi-ludzmi