Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego zachęca do składania wniosków w ramach programu „Świętokrzyski Fundusz Lokalny”.

W ramach programu przyznawane będą mikrodotacje w wysokości od 2 000  do 7 000 zł  na tworzenie inicjatyw oddolnych (np. wydarzeń, warsztatów, rajdów, wycieczek itp.) wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego.

  • Jeżeli masz głowę pełną pomysłów, które chcesz zrealizować w swoim otoczeniu
  • Lubisz pracę zespołową i udzielasz się społecznie
  • Wasza młoda organizacja chce wskoczyć na wyższy poziom i się rozwijać

Nie czekaj! Wejdź na stronę  www.swietokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej!

O mikrodotacje ubiegać się mogą:
• młode organizacje, wpisane do KRS nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia
wniosku
• grupy nieformalne – min. 3 osoby pełnoletnie wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferach pożytku publicznego, grupy nieformalne mają dwie drogi wystąpienia o grant:
– wspólnie z patronem
– samodzielnie
• grupy samopomocowe dobrowolne zespoły osób których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków

Wnioski  należy złożyć przez Generator Wniosków on-line dostępny na stronie www.swietokrzyskiegranty.pl/ od dnia 01 lipca 2021 do dnia 21 lipca 2021 roku do godziny 23.59.

Regulamin konkursu:

https://www.swietokrzyskiegranty.pl/site/documents

 

Kontakt z operatorem:

https://www.swietokrzyskiegranty.pl/site/contact