Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP IV edycja, organizowany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej. Konkurs jest inicjatywą Małżonki Pana Prezydenta RP i został objęty Jej Honorowym Patronatem. Adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całego kraju. Zgłoszenia do Konkursu, Koła dokonują samodzielnie poprzez ich przesłanie w terminie do 31 marca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl a szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia znajdują się w pod adresem: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/aktualnosci/startuje-iv-edycja-konkursu-dla-kol-gospodyn-wiejskich,79588