Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie oraz Organizator  Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w Nagłowicach
prowadzą nabór kandydatów na rodziny zastępcze.

Pomimo szeregu działań wspierających ze strony instytucji pomocowych, nadal wiele dzieci jest zaniedbywanych i nie może liczyć na należytą opiekę i wychowanie, które powinni zapewnić im rodzice biologiczni.

Gdy biologiczni rodzice z różnych przyczyn nie mogą opiekować się własnymi dziećmi, wówczas najczęściej trafiają one do domu dziecka. Znacznie lepszym wyjściem jest umieszczenie dziecka
w rodzinie zastępczej.

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE, KTÓRZY MOGĄ ZAOFEROWAĆ POTRZEBUJĄCYM DZIECIOM  PRAWDZIWY DOM

Zadaniem rodziny zastępczej jest opieka i wychowanie powierzonych dzieci w tradycyjnym systemie rodzinnym, w atmosferze sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Co oferujemy?

 • stałą, ciekawą pracę,
 • dobre warunki płacowe,
 • możliwość niesienia pomocy dzieciom krzywdzonym, porzuconym oraz odebranym rodzicom
  w sytuacjach interwencyjnych,
 • stałą pomoc i wsparcie w zakresie opieki i wychowania oraz szkolenia podnoszące umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne.

Wymagania:

 • posiadanie stałego dochodu,
 • niekaralność,
 • stałe miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Jędrzejowskiego,
 • dobry stan zdrowia,
 • warunki lokalowe umożliwiające przyjęcie co najmniej trojga dzieci,
 • gotowość do rezygnacji z zatrudnienia przed zawarciem umowy (osoba otrzymująca wynagrodzenie nie może wykonywać innej pracy)

Ci, którzy chcieliby się podzielić rodzinnym ciepłem i stworzyć dom dla dotkniętych przez los dzieci mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie  ul. Okrzei   49B,   tel. 41 386 36 00      lub    Organizatora    Rodzinnej    Pieczy     Zastępczej  w Nagłowicach, ul. Kacpra Walewskiego 6, tel. 41 381 45 84.