Misiek Zdzisiek zaprasza dzieci do udziału w konkursie „ Kartka wielkanocna Miśka Zdziśka” z życzeniami.

Fundacja Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei” zaprasza do udziału w rodzinnym konkursie dla rodzin na „Kartkę wielkanocną Miśka Zdziśka” z życzeniami. Drużynę uczestników zgłasza dziecko lub rodzic, a całość prac wykonuje rodzina, składająca się z 3-6 osób. Najlepsza praca zwycięskiego zespołu zostanie wydrukowana drukiem w profesjonalnej drukarni i rozesłania przed świętami do wszystkich naszych partnerów i patronów oraz darczyńców. Doceniać będziemy : koncepcję, pomysłowość, oryginalność, estetyczne wykonanie. Obrazek (maksymalnie A4, nadający się do zeskanowania) i śliczne, autorskie życzenia (nie więcej niż 900 znaków) trzeba nadesłać w terminie do 22.03.2019 r. na adres Fundacji Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei”.
Każda rodzina proszona jest o przesyłanie jednej pracy, podpisanej na odwrocie (imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu) i kartę zgłoszeniową. Zwycięzca konkursu otrzyma w nagrodę maskotkę Miśka Zdziśka i grę rodzinną. Dwie kolejne prace zostaną nagrodzone grami rodzinnymi.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 kwietnia 2019 r. na naszej stronie w Aktualnościach. Wręczenie nagród nastąpi 8 kwietnia 2019 r. w Fundacji Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei”. Kontakt w sprawie konkursu: Fundacja Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei”, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386 65 69, email:biuro@blekitnypromyknadziei.pl
Misiek Zdzisiek i jego Drużyna życzy cudownej i rodzinnej zabawy!
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie internetowej fundacji www.blekitnypromyknadziei.pl
lub w aktualnościach na stronie internetowej fundacji
http://www.blekitnypromyknadziei.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=13&dzialy=13&akcja=artykul&artykul=90&fbclid=IwAR3j5z4wYVKGVkFsVFBhQ7dxdQowg70Uu7fZiLGI3cYKaQ0_VM4Wc3NtWlE