Paweł Faryna – Starosta Jędrzejowski

 

Maria Barańska – Wicestarosta