W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 stypendia starosty jędrzejowskiego otrzymało kolejnych dziewięcioro uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których powiat jest organem prowadzącym.

Stypendia te są przyznawane od 2005 roku i wynoszą obecnie 700 zł na semestr. Otrzymują je uczniowie z najwyższą średnią ocen, wzorowym zachowaniem, ale także ci, których wyróżnia troska o innych i niesienie pomocy potrzebującym – kolegom, osobom starszym, samotnym.

Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek wręczył stypendia podczas uroczystości w Muzeum im. Przypkowskich, gdzie był obecny m.in. wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, który pogratulował wyróżnionym uczniom.

Stypendia starosty na I semestr roku szkolnego 2016/2017 otrzymali:

  • Agnieszka Krzysztofik uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie;
  • Wojciech Głowacki uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja              

       w Jędrzejowie;

  • Dominika Koza uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie;
  • Kinga Kot uczennica Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie;
  • Dominik Łataś uczeń Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie;
  • Kamil Wypych uczeń Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie;
  • Przemysław Ciosek uczeń Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie;
  • Karol Polak uczeń Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie;
  • Aneta Ziętara uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu.