Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie otrzymało certyfikat „Wiarygodnej Szkoły”. Gratulujemy.

 

Kapituła Ogólnopolskiego Programu „Wiarygodna Szkoła” co roku opracowuje ranking najlepszych szkół w całej Polsce. Nadany certyfikat jest gwarantem spełniania przez szkołę wysokich standardów edukacyjnych: właściwego poziomu nauczania, ciekawej bazy i bezpieczeństwa młodzieży.

W tym roku wśród szkół, dla któych organem prowadzącym jest powit jędrzejowski, wyróżniono Technikum Nr 1 w ZSP nr 1 w Jędrzejowie. Technikum kształci w zawodach: technik logistyk, ekonomista, informatyk, organizacji reklamy, hotelarstwa.

Przypomnijmy, że certyfikat „Wiarygodnej Szkoły” posiada także I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja, które otrzymało ten tytuł w roku szkolnym 2014/2015.