14370269 1214696028603918 3476616522815975206 n

14370269 1214696028603918 3476616522815975206 nKolejne dwie drogi powiatowe zostaną wyremontowane z udziałem środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Powiat jędrzejowski właśnie otrzymał promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z informacją o przyznaniu – na wniosek władz powiatu – środków w wysokości 840 tysięcy złotych.

Pieniądze pochodzą z puli na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i będą przeznaczone na remont i przebudowę dwóch dróg powiatowych: Lipno – Zalesie – długość 1540 metrów oraz Rożnica przez wieś – 595 metrów.