Wspólne zdjęcie

W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie spotkali się kombatanci z naszego powiatu, aby podsumować rok, ale także – złożyć sobie wzajemnie świąteczne życzenia.

Powiatowa Rada ds. Kombatantów od kilku lat na zaproszenie starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka odbywa swoje grudniowe spotkanie w starostwie.

– Cieszymy się, że z nami jesteście, bądźcie jak najdłużej – zwrócił się do kombatantów starosta Edmund Kaczmarek. – Jesteście dla młodszych pokoleń przykładem obywatelskiej, patriotycznej postawy, gotowi na każde wezwanie.

Podsumowanie roku 2017 i plany na rok 2018 przedstawił w swoim wystąpieniu przewodniczący Powiatowej Rady ds. Kombatantów Bernard Suchmiel.

Przyszły rok to rok 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, dlatego starosta jędrzejowski zaproponował, aby wszystkie uroczystości patriotyczne organizowane przez Radę ds. Kombatantów włączyć do powiatowych obchodów tej ważnej rocznicy.

Wszyscy uczestnicy spotkania odbyli także wspólną modlitwę, poprowadzoną przez o. Wiesława Kunderę – kapelana powiatowego kombatantów – oraz złożyli sobie nawzajem życzenia świąteczne, dzieląc się opłatkiem.