W Starostwie Powiatowym na „opłatku” u starosty jędrzejowskiego spotkali się członkowie Powiatowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Z kombatantami z powiatu jędrzejowskiego spotkali się starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek, przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Kubas-Samociuk, wicestarosta Janusz Grabek, a także powiatowy duszpasterz kombatantów o. Wiesław Kundera.

Były życzenia, wspólna modlitwa i przedświąteczny nastrój, ale także – podsumowanie roku. Przewodniczący Powiatowej Rady ds. Kombatantów Bernard Suchmiel przedstawił także plany na następny rok, z kalendarium uroczystości o charakterze patriotycznym w naszym powiecie.