KONKURS

„Dbam o środowisko – korzystam z OZE”

Starosta Jędrzejowski serdecznie zaprasza dzieci z klas I-VIII szkół podstawowych i młodzież z klas I-IV szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu jędrzejowskiego do udziału w konkursie powiatowym pn : „Dbam o środowisko – korzystam z OZE”.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie podpisanego formularza zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z pracą konkursową do dnia 6 maja 2024r.

Zasady konkursu określone są w Regulaminie konkursu pn : „Dbam o środowisko – korzystam z OZE” wraz z załącznikiem nr 1 zawierającym „Zgłoszenie do konkursu …”

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU